Tuesday, December 6, 2011

ORIGAMI : FISH

ORIGAMI : ELEPHANT

HOW TO MAKE AN ORIGAMI BUTTERFLY

CONTOH RPH PENDIDIKAN KHAS


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tajuk                          :           4.  Penggunaan Tandas
Masa                           :           30 minit
Tunjang Utama           :           Keterampilan Diri
Standard Kandungan :           4. Menggunakan kemudahan dalam tandas.
Standard Pembelajaran :        4.1.1  Mengecam simbol tandas.
Tunjang yang disepadukan    :           Fizikal dan Estetika
                                                           Kemanusiaan
                                                           Kerohanian Sikap dan Nilai
Objektif                                  :           Pada akhir pelajaran, murid dapat mengecam simbol tandas
lelaki dan tandas perempuan dengan betul.
Nilai                                       :           Kerjasama dan bertanggungjawab
Pengetahuan sedia ada murid  :           Murid biasa pergi tandas di rumah dan di sekolah.
Bahan Bantu Mengajar           :          Kad gambar tandas cangkung dan tandas duduk,    
                                             kad simbol tandas lelaki dan perempuan.

LANGKAH
AKTIVITI
BBM
CATATAN
 Set
Induksi
(4 minit)
 1. Murid melihat gambar tandas duduk dan tandas cangkung.
2.    Murid bersoal-jawab mengenai gambar.
 Kad gambar tandas duduk dan tandas cangkung.

 Langkah 1
(5 minit)
1.   Murid melihat simbol tandas lelaki dan tandas perempuan.
2Murid menyebut nama simbol tandas lelaki dan tandas perempuan.
3.  Murid menunjuk simbol tandas lelaki dan tandas perempuan.
 Kad simbol tandas lelaki dan tandas perempuan.

 Langkah 2
(6 minit)

1. Murid menampal simbol tandas lelaki dan tandas perempuan di ruang yang telah disediakan.
Beberapa set kad simbol tandas lelaki dan tandas perempuan.

Langkah 3
(6 minit)
1.  Murid mewarna simbol tandas lelaki dan tandas perempuan.
 Lembaran kerja.

 Langkah 4
(5 minit)
1.Murid menulis dan mengeja nama gambar peralatan kebersihan diri di dalam buku.

 Lembaran kerja.

 Penutup
(4 minit)
 1.Murid dibawa ke tandas untuk melihat simbol tandas lelaki dan tandas perempuan.

CONTOH RPH PENDIDIKAN KHAS


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 

Tajuk                          :           3.  Peralatan Kebersihan Diri
Masa                           :           30 minit
Tunjang Utama           :            Keterampilan Diri
Standard Kandungan  :           3. Menggunakan Peralatan Kebersihan Diri
Standard Pembelajaran :        3.1.1  Menamakan Peralatan Kebersihan Diri
Tunjang yang disepadukan    :           Fizikal dan Estetika
                                                           Kemanusiaan
                                                           Kerohanian Sikap dan Nilai
Objektif                                  :           Pada akhir pelajaran, murid dapat menamakan tiga 
                                                         daripada lima peralatan kebersihan diri dengan betul.
Nilai                                       :           Kerjasama dan bertanggungjawab
Pengetahuan sedia ada murid  :           Murid pernah melihat peralatan  kebersihan diri di rumah.
Bahan Bantu Mengajar           :          Kotak Ajaib, sikat, sabun, syampu, pengetip kuku, berus   
                                                           Gigi
LANGKAH
AKTIVITI
BBM
CATATAN
 Set
Induksi
(3 minit)
1.Murid memegang satu daripada peralatan kebersihan diri dari dalam kotak ajaib.
2.   Murid meneka nama peralatan tersebut.
”Kotak Ajaib” yang mengandungi sikap, syampu, sabun, pengetip kuku dan berus gigi.
Permainan Kotak Ajaib
 Langkah 1
(6 minit)
1. Murid melihat peralatan kebersihan diri seperti sikap, syampu, sabun, pengetip kuku dan berus gigi.
2.Murid bersoal-jawab mengenai peralatan kebersihan diri tersebut.
Sikap, syampu, sabun, pengetip kuku dan berus gigi.

 Langkah 2
(6 minit)
1.Murid memadankan benda maujud dengan gambar peralatan kebersihan diri.
Kad gambar dan benda maujud
(sikap, syampu, sabun, pengetip kuku dan berus gigi).

 Langkah 3
(5 minit)

1.Murid menyebut nama peralatan kebersihan diri yang ditunjukkan oleh guru.
2.  Murid menyebut nama gambar peralatan kebersihan diri yang ditunjukkan oleh guru.

Kad gambar dan benda maujud (sikap, syampu, sabun, pengetip kuku dan berus gigi).

 Langkah 4
(5 minit)
1.Murid menulis dan mengeja nama gambar peralatan kebersihan diri di dalam buku.


 Lembaran kerja.

 Penutup
(5 minit)

 Permainan ”Kim”:-
1.Murid melihat lima peralatan kebersihan diri yang baru dipelajari.
2.Guru menutup lima peralatan tersebutdengan kain.
3.Murid menyebut kembali peralatan kebersihan diri yang telah dilihat.
 Benda maujud-
(sikap, syampu, sabun, pengetip kuku dan berus gigi).CONTOH RPH PENDIDIKAN KHAS


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 

Tajuk                           :           2.  Kebersihan Diri
Masa                           :           30 minit
Tunjang Utama            :           Keterampilan Diri
Standard Kandungan   :           2. Mengamalkan Penjagaan Kebersihan Diri
Standard Pembelajaran :         2.1.1  Menjaga kebersihan diri setiap anggota badan.
Tunjang yang disepadukan    :             Fizikal dan Estetika
                                                           Kemanusiaan
                                                           Kerohanian Sikap dan Nilai
Objektif                                  :            Pada akhir pelajaran, murid dapat mencuci tangan dengan
                                                           cara yang betul.
Nilai                                       :            Kerjasama dan bertanggungjawab
Pengetahuan sedia ada murid  :            Murid pernah mencuci tangan
Bahan Bantu Mengajar           :           Sabun mandi, air, tuala kecil, carta langkah-langkah mencuci   
                                                          tangan, kad gambar.

LANGKAH
AKTIVITI
BBM
CATATAN
 Set
Induksi
(4 minit)
1.Murid memegang, meneka dan menghidu benda yang diberikan oleh guru.

Sabun mandi
1. Mata murid ditutup.
2.      Kepingan sabun diberikan kepada murid. 
 Langkah 1
(5 minit)
 1. Murid bersoal-jawab tentang langkah-langkah mencuci tangan.
Carta langkah-langkah mencuci tangan.

 Langkah 2
(6 minit)
1.Murid melihat tunjukcara cara-cara mencuci tangan dengan betul oleh guru. 

 Carta langkah-langkah mencuci tangan


 Langkah 3
(5 minit)

1.Murid mencuci tangan mengikut langkah-langkah yang betul dibimbing oleh guru.

 Carta langkah-langkah mencuci tangan
Sabun
Air
Tuala kecil

 Langkah 4
(6 minit)

1.Murid menyusun gambar langkah-langkah mencuci tangan dengan betul.
 Kad gambar

 Penutup
(4 minit)

1.Murid diberi ganjaran berbentuk makanan setelah tangan dicuci dengan cara yang betul.

 Makanan
seperti biskut.


CONTOH RPH PENDIDIKAN KHAS


   
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 1

Tajuk                                    :           1. Urus Diri
Masa                                     :           30 minit
Tunjang Utama                      :           Keterampilan Diri
Standard Kandungan             :           1.1 Mengenal anggota badan
Standard Pembelajaran         :        1.1.2 Menamakan bahagian badan.
Tunjang yang disepadukan    :           Fizikal dan Estetika
                                                           Kemanusiaan
                                                           Kerohanian Sikap dan Nilai
Objektif                                  :           Pada akhir pelajaran:
1.      Murid boleh menerangkan fungsi 1 daripada 3 anggota badan dengan terperinci.
2.      Murid dapat menamakan tiga daripada lima anggota badan di bahagian tengah badan seperti tangan, jari, perut, pinggang dan dada.
Nilai                                       :           Kerjasama dan bertanggungjawab
Pengetahuan sedia ada murid  :           Murid kenal anggota badan sendiri.
Bahan Bantu Mengajar          :           Mp3 lagu ”Mana Ibu Jari”, carta, kad gambar, puzzle

LANGKAH
AKTIVITI
BBM
CATATAN
Set
Induksi
(3 minit)
1.      Murid mendengar lagu mana ibu jari.
2.      Murid menyanyi bersama guru.
MP3 lagu ”Mana Ibu Jari”


Langkah 1
(6 minit)
1.    Murid menamakan nama jari yang telah dinyanyikan dalam lagu ”Mana Ibu Jari”.
2.  Murid menyebut nama jari yang telah yang telah dinyanyikan dalam lagu ”Mana Ibu Jari”.
MP3 lagu”Mana Ibu Jari”

Langkah 2
(6 minit)
1.Murid melihat gambar anggota tengah badan seperti tangan, jari, perut, pinggang dan dada.
2.Murid menyebut nama anggota badan tersebut.
Carta
Kad gambar

Langkah 3
(6 minit)
1.Latih tubi menyebut nama anggota badan.
2.Murid bersoal-jawab mengenai nama anggota badan.


Kad gambar

Langkah 4
(6 minit)
1.Murid menunjukkan gambar anggota tengah badan yang disebut oleh guru.
2.   Murid mengambil gambar anggot tengah badan yang diarah oleh guru.
3. Murid mencantumkan semula gambar anggota tengah badan (puzzle).

Kad gambar
Puzzle

Penutup
(3 minit)
1. Murid menyanyikan berkaitan anggota tengah badan mengikut rentak lagu ”Mana Ibu Jari”.