Tuesday, December 6, 2011

CONTOH RPH PENDIDIKAN KHAS


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 

Tajuk                          :           3.  Peralatan Kebersihan Diri
Masa                           :           30 minit
Tunjang Utama           :            Keterampilan Diri
Standard Kandungan  :           3. Menggunakan Peralatan Kebersihan Diri
Standard Pembelajaran :        3.1.1  Menamakan Peralatan Kebersihan Diri
Tunjang yang disepadukan    :           Fizikal dan Estetika
                                                           Kemanusiaan
                                                           Kerohanian Sikap dan Nilai
Objektif                                  :           Pada akhir pelajaran, murid dapat menamakan tiga 
                                                         daripada lima peralatan kebersihan diri dengan betul.
Nilai                                       :           Kerjasama dan bertanggungjawab
Pengetahuan sedia ada murid  :           Murid pernah melihat peralatan  kebersihan diri di rumah.
Bahan Bantu Mengajar           :          Kotak Ajaib, sikat, sabun, syampu, pengetip kuku, berus   
                                                           Gigi
LANGKAH
AKTIVITI
BBM
CATATAN
 Set
Induksi
(3 minit)
1.Murid memegang satu daripada peralatan kebersihan diri dari dalam kotak ajaib.
2.   Murid meneka nama peralatan tersebut.
”Kotak Ajaib” yang mengandungi sikap, syampu, sabun, pengetip kuku dan berus gigi.
Permainan Kotak Ajaib
 Langkah 1
(6 minit)
1. Murid melihat peralatan kebersihan diri seperti sikap, syampu, sabun, pengetip kuku dan berus gigi.
2.Murid bersoal-jawab mengenai peralatan kebersihan diri tersebut.
Sikap, syampu, sabun, pengetip kuku dan berus gigi.

 Langkah 2
(6 minit)
1.Murid memadankan benda maujud dengan gambar peralatan kebersihan diri.
Kad gambar dan benda maujud
(sikap, syampu, sabun, pengetip kuku dan berus gigi).

 Langkah 3
(5 minit)

1.Murid menyebut nama peralatan kebersihan diri yang ditunjukkan oleh guru.
2.  Murid menyebut nama gambar peralatan kebersihan diri yang ditunjukkan oleh guru.

Kad gambar dan benda maujud (sikap, syampu, sabun, pengetip kuku dan berus gigi).

 Langkah 4
(5 minit)
1.Murid menulis dan mengeja nama gambar peralatan kebersihan diri di dalam buku.


 Lembaran kerja.

 Penutup
(5 minit)

 Permainan ”Kim”:-
1.Murid melihat lima peralatan kebersihan diri yang baru dipelajari.
2.Guru menutup lima peralatan tersebutdengan kain.
3.Murid menyebut kembali peralatan kebersihan diri yang telah dilihat.
 Benda maujud-
(sikap, syampu, sabun, pengetip kuku dan berus gigi).No comments:

Post a Comment