Sunday, December 4, 2011

CONTOH PERANCANGAN STRATEGIK PENDIDIKAN KHAS


PERANCANGAN STRATEGIK
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN (PPKIBP)

1.PENGENALAN

Perancangan strategik ialah suatu pelan khas yang disusun secara teliti untuk mencapai objektif jangka masa 3 tahun hingga 5 tahun. Jangka masa yang dibuat bergantung kepada keperluan murid PPKIBP di sekolah berkenaan.

Perancangan strategik adalah berasaskan Sukatan Pelajaran PPKIBP yang merangkumi bidang-bidang seperti Pengurusan Kehidupan, Akademik Berfungsi, Kerohanian Dan Nilai-Nilai Murni serta Sosial, Riadah Dan Kreativiti. Jawatankuasa Perancangan Strategik haruslah terdiri daripada guru-guru PPKIBP dan Pengetua/ Guru Besar sekolah. Jawatankuasa Perancangan Strategik perlulah bijak memberi idea untuk aktiviti atau program yang boleh dijadikan hala tuju serta boleh dilaksanakan bagi mencapai matlamat perancangan tersebut. Perancangan Strategik adalah ekspektasi daripada guru, ibu bapa dan murid. Melalui perincian Perancangan Strategik, aktiviti atau program dan kaedah serta taktikal boleh ditentukan bagi mencapai matlamat dan objektif yang ditentukan.

Analisis SWOT ialah model kajian yang sesuai untuk Perancangan Strategik. SWOT ialah strength (Kekuatan), weakness (Kelemahan), opportunity (Peluang), treat (Ancaman).  Perancangan Strategik yang baik ialah perancangan yang memenuhi keperluan seorang murid PPKIBP, serta boleh dilaksanakan secara sistematik berasaskan kajian tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.


2. OBJEKTIF

2.1 Meningkatkan kecekapan guru dalam pengurusan dan pengajaran kelas Program
      Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran(PPKIBP)..
2.2 Meningkatkan kualiti P&P PPKIBP.
2.3 Ibu bapa murid akan memperolehi gambaran lebih awal tentang kemahiran-
      kemahiran yang akan dikuasai oleh anak mereka dalam tempoh
      persekolahan.
2.4 Menggalakan guru sentiasa membuat kajian dari masa ke semasa tentang
      P&P terutama menyediakan RPI berasaskan Perancangan Strategik.3. KEPENTINGAN PERANCANGAN STRATEGIK

3.1 Masalah bagi mencapai sesuatu objektif  program dapat diatasi kerana maklumat
      yang berkaitan dengan objektif tersebut akan dianalisiskan berasaskan
      analisis SWOT.

3.2 Guru PPKIBP dapat mengenalpasti kelemahan, kekuatan, cabaran dan
      peluang terhadap sesuatu pengurusan, P&P serta kemahiran khusus untuk
      murid PPKIBP.

3.3 Segala perancangan  yang bekaitan dapat dilaksanakan secara tersusun
      dan sistematik

3.4 Memberi peluang kepada guru untuk mengurus sesuatu program atau
       aktiviti.5. CARTA ALIRAN PERANCANGAN STRATEGIK 
        

6. MENYENARAIKAN OBJEKTIF MENGIKUT KEUTAMAAN


1.      Penguasaan 3M (Membaca, Menulis, Mengira ).
2.      Pengurusan Diri
3.      Pengurusan Tingkahlaku
4.      Pendidikan Agama Islam / Moral
5.      Kemahiran Hidup / MPV Khas
6.      Kokurikulum
7.      Program 3K.
               


CONTOH Dokumen Perancangan Strategik


LOGO
 


Text Box: m/s 1
SMK SURA    
23000 DUNGUN,TERENGGANU


PERANCANGAN STRATEGIK


2009 HINGGA 2011

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 
BERMASALAH PEMBELAJARAN


m/s 2JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK
 PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN (PPKIBP)SMK SURA, 23000 DUNGUN, TERENGGANU.


PENASIHAT
PN.HJH MIDAH BT MAMAT
(GURU BESAR)

PENGERUSI
PN ROKIAH BT HASHIM
(PENYELARAS)

SETIAUSAHA
EN ALI BIN OTHMAN

AJK
EN MANSOR BIN AHMAD
CIK SURIANI BT ABU BAKAR
PN NORHAYATI BT IBRAHIM
CIK AISYAH BT GHAZALI


 
m/s 3
VISI

MENYEDIAKAN PROGRAM PENDIDIKAN YANG TERBAIK DAN TERKINI KEPADA MURID-MURID PPKIBP KE ARAH PENDIDIKAN YANG BERKUALITI DAN MEMENUHI KEPERLUAN-KEPERLUAN HIDUP BERMASYARAKAT.

MISI

 • MENYEDIAKAN KEMUDAHAN DAN KELENGKAPAN LUARAN DAN DALAMAN YANG SELESA, SELAMAT DAN BERKUALITI SERTA MEMENUHI KEPERLUAN –KEPERLUAN KANAK-KANAK PPKIBP

 • MENGHASIL DAN MENGAPLIKASIKAN PELBAGAI PROGRAM, KAEDAH DAN TEKNIK MENGIKUT KESESUAIAN INDIVIDU KE ARAH MERANGSANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.
 m/s 4
PROGRAM INKLUSIF_AKADEMIK

1. OBJEKTIF :

1.      Mengikuti Program Inklusif sepenuh masa selama dua tahun.
2.      Kehadiran ke sekolah lebih daripada 80% hari persekolahan.
3.      Boleh menerima sekurang-kurangnya 50 % pengajaran guru dengan bimbingan.
4.      Lulus sekurang-kurangnya 2 daripada 5 subjek dalam UPSR.

2. ANALISIS SWOT

KEKUATAN
KELEMAHAN


1.      Mendapat sokongan daripada pentadbir, guru-guru dan ibubapa.
2.      Mempunyai guru-guru terlatih dan berpengalaman.
3.      Mempunyai bilik darjah yang kondusif.
4.      Mempunyai peralatan P&P yang lengkap.
5.      Jadual guru-guru PPKIBP seimbang dan sesuai.


1.      Ekspektasi ibubapa terlalu tinggi.
2.      Kurang respon kepada guru biasa.
3.      Pengajaran guru yang terlalu tinggi arasnya.
4.      Kurang pendemokrasikan dalam pendidikan.
5.      Murid kurang memberi tumpuan terhadap pengajaran guru.
ANCAMAN
PELUANG
1.      Tidak mendapat kerjasama daripada murid aliran perdana.
2.      Tidak memahami isi pengajaran.
3.       Lambat menyiapkan tugasan.
4.      Tidak suka atau malu untuk bertanya soalan.
1.      Mendapat bimbingan yang sepenuhnya dari guru Pembimbing.
2.      Menyertai program-program UPSR peringkat sekolah, PPD dan JPN.
3.      Mendapat peruntukan dan sokongan daripada Komuniti, dan NGO.
5.      Melaksanakan RPI.3. STRATEGI DAN TAKTIK

STRATEGI

TAKTIK
TINDAKAN
1.MENAMBAH KEKUATAN
1.1)Memberi kefahaman kepada guru biasa dan ibu bapa tentang program inklusif.

1.2) Merancang dan melaksanakan program inklusif dengan  berkesan.
1.3) Memberi peluang guru pembimbing menghadiri kursus inklusif.

1.4) Mengenalpasti kelas inklusif itu lebih kondusif.

1.5) Menyediakan peralatan yang sesuai mengikut keperluan murid.


a) Seminar Keibubapaan.
b)Kem Cakna
c) Hari PIBG

a)Membentuk AJK
   Program Inklusif.
b) Perbincangan pelaksanaan program
a) Cadangan kpd JPN,
PPD. Jemput Pegawai KPM.

a)Penyeliaan oleh pihak pentadbir.

a) Memohon bantuan daripada badan Korporat, NGO dan Komuniti.

-Penyelaras
- Pengerusi PIBG-AJK Program.
- Guru-Guru PPKIBP.

-Penyelaras-Penyelaras
- Pengetua/Guru Besar.

-AJK.


2. MENGURANGKAN
KELEMAHAN.

2.1) Memberi motivasi tentang keperluan datang ke sekolah.
2.2) Kurang respon kepada guru
2.3)Pengajaran guru biasa yang tinggi arasnya
a)Menyertai KEM Motivasi
b) Sesi Kaunselingc)Berbincang dengan guru biasa.- Penyelaras
- Kaunselor.-Penyelaras
- Guru Pembimbing.
3.MEREBUT PELUANG
 3.1) Guru Pembimbing melaksanakan tugas dengan berkesan

3.2) Menyertai Kem Belajar atau Kelas tuisyen

a)Membimbing murid
membuat latihan.
b) Berbincang dengan guru biasa tentang P&P.

c) Menyertai Program SBT dan kelas- kelas tambahan.

Guru Pembimbing.

Penyelaras.


5.MENGURANGKAN  
   ANCAMAN.
5.1) Meningkatkan Kefahaman
5.2) Mengadakan hubungan/kerjasama dengan pihak luar.


- Kursus
- Seminar
- Hari Terbuka.


AJK Program Inklusif.


m/s 6
PELAN TINDAKAN 2011

PROGRAM
KUMPULAN
SASARAN
TARIKH
SASARAN

HASIL YANG
DIJANGKAKAN
1. Mesyuarat AJK Program Inklusif
-Pengetua
- GPK 1
- Guru PPKIBP
JAN,Mei dan September
-Laporan kemajuan P&P
-Idea AJK bagi Keberkesan P&P.
2. Taklimat Program Inklusif.
Semua Guru
Januari
- Guru memahami Program Inklusif.


3. Kelas Tuisyen Sekolah
- Semua murid Tahun Akhir Inklusif.
Sepanjang Program.
Peningkatan pencapaian dalam setiap mata /pelajaran.
4.       Seminar Keibubapaan

 Semua ibubapa murid PPKIBP

Mac
Memahami Program Inklusif


5. Sumbangan Komuniti dan badan korporat
- Orang perseorangan
- Badan Korporat.
- NGO
Mei
- Bantuan Kewangan.
- Tenaga pengajar.
-Alatan dan bahan sokongan P&P
6. Kem Menjawab Soalan
Peperiksaan.
Semua murid tahun akhir inklusif

Julai
Peningkatan markah ujian.
7. Kem Kecemerlangan


Semua murid inklusif

September
Peningkatan markah ujian.PELAN TINDAKAN 2012

PROGRAM
KUMPULAN
SASARAN
TARIKH
SASARAN

HASIL YANG
DIJANGKAKAN
1. Mesyuarat AJK Program Inklusif
-Pengetua
- GPK 1
- Guru PPKIBP
JAN,Mei dan September

-Laporan kemajuan P&P
-Idea AJK bagi Keberkesan P&P.
2. Taklimat Program Inklusif.
Semua Guru
Januari

- Guru memahami Program Inklusif.

3. Kelas Tambahan
- Semua murid Tahun Akhir Inklusif.
Sepanjang Program

Peningkatan pencapaian dalam setiap mata /pelajaran.
4. Seminar Keibubapaan
 Semua ibubapa murid PPKIBP

Mac
Memahami Program Inklusif


5. Sumbangan Komuniti dan badan korporat
- Orang perseorangan
- Badan Korporat.
- NGO
Mei
- Bantuan Kewangan.
- Tenaga pengajar.
-Alatan dan bahan sokongan P&P
6. Kem Kemahiran Menjawab Soalan
Peperiksaan.
Semua murid tahun akhir inklusif

Julai
Peningkatan markah ujian.
7. Kem Usaha gigih


Semua murid inklusif

September
2010
Peningkatan markah ujian.PELAN TINDAKAN 2013

PROGRAM
KUMPULAN
SASARAN
TARIKH
SASARAN
2011
HASIL YANG
DIJANGKAKAN
1. Mesyuarat AJK Program Inklusif
-Pengetua
- GPK 1
- Guru PPKIBP
JAN,Mei dan September 2011
-Laporan kemajuan P&P
-Idea AJK bagi Keberkesan P&P.
2. Taklimat Program Inklusif.
Semua Guru
Januari
2011
- Guru memahami Program Inklusif.3. Kelas Tuisyen Sekolah
- Semua murid Tahun Akhir Inklusif.
Sepanjang Program
2011
Peningkatan pencapaian dalam setiap mata /pelajaran.
4. Kursus Keibubapaan
 Semua ibubapa murid PPKIBP
Mac 2011
Memahami Program Inklusif5. Sumbangan Komuniti dan badan korporat
- Orang perseorangan
- Badan Korporat.
- NGO
Mei 2010
- Bantuan Kewangan.
- Tenaga pengajar.
-Alatan dan bahan sokongan P&P
6. Kem Kemahiran Menjawab Soalan
Peperiksaan.
Semua murid tahun akhir inklusif

Julai 2011
Peningkatan markah ujian.
7. Kem cemerlanh


Semua murid inklusif

September
2011
Peningkatan markah ujian.Disediakan oleh,                                                          Disahkan oleh


___________________                                               _____________________
(ROKIAH BT HASHIM)                                                ( HJH MIDAH BT MAMAT)
Penyelaras                                                                     Pengetua
3 comments:

 1. saya baru masuk bidang pendidikan khas tengah cei info tentang ilmu pendidikan khas

  ReplyDelete
 2. terima kasih banyak atas info ini ..byk membantu saya kerana baru berkecimpung dalam PPKI ini ..masih banyak lagi yang perlu dipelajari

  ReplyDelete
 3. terima kasih banyak atas info ini ..byk membantu saya kerana baru berkecimpung dalam PPKI ini ..masih banyak lagi yang perlu dipelajari

  ReplyDelete